/ Servicemål for Steno Apotek

Servicemål for Steno Apotek

Servicemål på Steno Apotek 

 
 
Receptkøventetid:

85% af vores kunder ekspederes indenfor 10 minutter i hverdagene mellem kl. 8.30 og 17.30 og lørdage mellem kl. 8.30 og 14.00

Receptekspeditionstid:

Alle recepter, der indleveres i skranken, kan ekspederes med det samme

Efterlevelse:

Fra 1. januar 2017 til 15. juli 2017 er servicemålet for ventetid opfyldt for 98,80 % af vores kunder.

 

Fejludlevering ved receptekspedition:

Der må højst registreres 0,02% fejludleveringer årligt.

Efterlevelse:

I hele 2015 er der registreret 0,01% fejl i receptekspeditioner.
 
Fejludlevering ved dosisekspeditioner:
 
Der må højst registreres 0,01 % fejludleveringer årligt
 
Efterlevelse:
 
I hele 2015 er der registreret 0,02 % fejludleveringer i dosisekspeditioner. 

 

Leveringsgrad:

98% af lægemidler ordineret på recept kan leveres når kunden efterspørger det i forhold til antal udleverede lægemidler

Efterlevelse

Vores servicegrad (målt i uge 41, 2016) var 97,5%

 

Faglig rådgivning og information:

Vores kunder skal inviteres til dialog om brug af deres medicin.
Danmarks Apotekerforenings ”Sektorkrav for skrankerådgivning” skal efterleves for 60%

Efterlevelse:

Registrering af rådgivning foretaget i september 2014 - målte vi på i hvor høj grad vi efterlever Danmarks Apotekerforenings "Sektorkrav for skrankerådgivning". Resultatet var 65%. 

 

Betjening af handikappede:

Handikappede, der ikke kan komme ind på apoteket, ekspederes ved at en medarbejder kommer ud til dem på gaden. Dette sker hurtigst muligt og uden om kønummersystem

Dette efterleves.

 

Kundetilfredshed:

Apoteket foretager tilfredshedsundersøgelse blandt vores kunder minimum hver 3. år

Efterlevelse

Kundetilfredshedsundersøgelse gennemført i 2012
Steno Apotek | CVR: 25455916 | Vesterbrogade 6C, 1620 - Danmark | Tlf.: 33148266 | steno@apoteket.dk